Sellent.Cat_logo   Sellent.Cat_logo
Cartes Astrals del presumpte piròman de Sellent i el seu predecessor
 
Retrocedir pàgina  
 
Cartes Astrals Natals
 
  Introducció
   

Una carta astral és un dibuix gràfic de la posició dels planetes i els angles a més d'algunes referències i angles característics que formen entre ells en el moment del naixement d'una persona o algun esdeveniment. Al centre del gràfic hi ha el lloc de naixement, o sigui la Terra des d'on es prenen les referències angulars. Quan fa referència a un naixement, llavors s'en diu carta natal.

Aquests gràfics serveixen als astròlegs per conèixer detalls de les persones o empreses les quals s'iniciaren o naixeren en el moment que representa la carta.

A part de les cartes que representen naixements, també es fan cartes per conèixer la relació entre persones, per conèixer la situació d'un moment específic en la evolució, per

estimar les perspectives de futur entre altres moltes informacions que els experts en són capaços d'extrauren.

La astrologia és un conjunt de coneixements que en alguns països s'ensenya a les universitats. Aquests coneixements ja s'empraven en temps del Egipcis i del Babilonis; malgrat això, com que encara no ha hagut cap científic capaç de demostrar el cóm i el perquè de la influència entre els planetes i les persones, alguns països no ho consideren científic i per tant sense valor cultural. Cal superar molts prejudicis i molta mancança de sensibilitat per abansar en aquest coneixement. S'ha de dir que per a algunes persones conèixer el seu futur no és una cosa que els ajudés en la seva evolució i per tant cal també respectar-les.

Per a fer una carta astral completament caldria conèixer el lloc i l'hora exactes. Aquesta exactitud després es tradueix en exactitud en la posició del planetes, dels angles entre ells i l'inici i final de les cases. La interpretació d'una carta de totes maneres té uns nivells d'aproximació gradual. Hi ha planetes que es mouen ràpids i n'hi han que són més lents, sempre, respecte la posició del naixement. En conseqüència hi ha relacions angulars que canvien en qüestió de minuts, mentre altres en calen dies per a fer-ho.

En les cartes que interpretem a continuació, no es coneix l'hora exacta del naixement i per tant la interpretació fora vàlida per a qualsevol persona nascuda el mateix dia que les persones estudiades. Encara amb aquesta mancança, però, veureu que la interpretació és d'un gran valor pel coneixement d'aquests individuos.

 
  Carta del Pare     Carta del Fill  
   
El Sol
   
 
La posició del Sol és la que determina el què coneixem com a horòscop. Aquesta posició és una part determinant de la personalitat del individu. Caldia coneixer l'Ascendent i finalment el nòdul lunar nord per obtindre el 95% de la definició de la personalitat de la persona; la resta queda afectada pels demés planetes.
   
  Sol a Capricorni     Sol a Taure  
 

Aquesta posició dóna paciència i tenacitat, capacitat d'estructuració i d'ordre. Sap trobar el punt feble de les coses i amb tenacitat, esperar el moment oportú per fer-les. Les seves actuacions es basen en la lògica i la raó. No deixa perdre cap oportunitat per assegurar-se els seus objectius. Com que li agrada la seguretat, actua amb prudència i evita els camins arriscats fins no estar segur de les seves possibilitats. El guia la seva ambició i no li importen els sacrificis.

Reserva, prudència i paciència per aconseguir els seus fins o metes. Realisme i pragmatisme per a encarar el seu destí personal. Treballa lent però incansablement per consolidar la seva economia. Rarament actua de forma espontània o precipitada, preferint d'assegurar i, fins i tot reassegurar, les seves passes sobre terreny sòlid per a descartar possibles errors. Li agrada estalviar. Necessita ser impel·lit, al principi, per començar a desenvolupar les seves metes. Despertar la seva còlera pot atreure conseqüències intenses i brutals

 
   
La Lluna
   
 

 

La lluna fa referència a lo instintiu i inconscient, lo femení, la mare, lo corporal i els seus ritmes, la receptivitat, els costums, les emocions. El caràcter de la Lluna que tenim cada un surt a la superfície en moments d'inseguretat.
   
 

La Lluna a Peixos

La Lluna a Lleó

 
 

Fa tenir bona receptivitat i intuïció per a comprendre i atenuar els sofriments aliens. La seva imaginació i fantasia es poden expressar mitjançant la inspiració artística. És bàsic compartir els seus afectes per perdre els seus temors afectius. Sentit aferrat de devoció familiar. La seva inspiració es motiva pels somnis. La part femenina de la seva família li fa comprendre aparents iisteris de la seva herència. Cal que sàpigue fomentar la auto-protecció de les vibracions negatives de les persones amb les quals es relaciona.

La seva noblesa li confereix alegria per enfrontar-se a la vida quotidiana. Confiança en si mateix. Necessita l'estimació i l'admiració dels altres per sentir-se realitzat. Desestimar la seva família és ofendre el seu orgull. Afectivitat irradiant i demostrativa en les seves relacions familiars. La seva necessitat de simpaties alienes fa volar la seva imaginació. Interès per l'educació infantil. Ascens en la vida social motivat per la seva família. Relacions sentimentals novel·lesques i, alhora, respectuoses amb l'establert.

 
   
Mercuri
   
   

Mercuri representa la capacitat mental, de comunicació i de fer negocis; té a veure amb els viatges curts.

   
 

Mercuri a Sagitari

Mercuri a àries

 
 

Qualitats intel·lectuals marcades per l'esperança i l'idealisme. Sap com influenciar als demés amb les seues idees. Franquesa, perspicàcia i llibertat mental. Els viatges li són fonamentals per a desenvolupar i aplicar els seus coneixements. Aptitud especial per a explicar viatges i aventures. Interès en fer negocis amb literatura, papers, editorials. Per justificar els seus coneixements, pot canviar d'opinió moral o filosòfica tantes vegades com li calgui. Una bona educació li serà important per facilitar-li el desenvolupament mental.

Mentalitat i intel·ligència agudes i incisives. Rapidesa de reflexos mentals. Franquesa i determinació en la comunicació intel·lectual. Exerceix les seves iniciatives mentals amb espontaneïtat plena d'entusiasme. Fàcil adaptació a les circumstàncies externes del seu entorn. Aparença externa juvenil. Les relacions fraternals són importants per desenvolupar la seva forma de pensar. Influeix els altres per la seva forma de pensar o realitzar les seves concepcions mentals. Donar continuïtat a les seves iniciatives mentals en el seu desafiament intel·lectual.

 
   
Venus
   
   

Venus representa la atracció, la sensualitat, el sentit dels valors, la capacitat per la harmonia, el ball, el guarniment, com un es presenta davant dels altres.

   
 

Venus a Capricorn

Venus a àries

 
 

Els seus sentiments estan carregats de responsabilitat. Lentitud en els seus contactes i simpaties socials, però de gran serietat i profunditat. Pobre capacitat en expressar els seus sentiments socialment fins a comptar amb la confiança i seguretat suficients. Aconsegueix els seus objectius en base a la prudència i serietat i ajudat per la diplomàcia i el tacte per a saber escoltar lo què els demés desitgen. Les seues accions professionals donen confiança als seus socis per a que inverteixin recolzant-lo.

Sentiments ardents i impulsius. Simpaties i antipaties plenes d'impulsivitat i impremeditació. És usual un sentiment amorós de retorn al propi jo, estenent la persona a estimar-se a si mateixa a través del ser estimat. El seu ardor i demostrabilitat sentimental el condueixen a resultats tangibles que es consumeixen amb la mateixa rapidesa amb què van sorgir. Cura de l'encant, l'amabilitat i la bona presència personal per descartar davant de les seves conquestes. Habilitat per barrejar assumptes econòmics i sentimentals amb bons resultats.

 
   
Mart
   
    Mart, el planeta de la guerra i la violència, en una carta natal parla de la energia que es disposa i la manera de expressar-la.    
 

Mart a Cranc (Càncer)

Mart a Taure

 
 

Autoritari en les relacions familiars. Humor inestable i voluntat de manifestació personal variable. Les seues lluites que causen el seu desitj de domini regiren la tranquil·litat a casa (o del poble). Capricis colèrics i arrancades irracionals motivades per rancúnies infantils poden generar tensions psicològiques a la llar. Energia i tenacitat per defendre la seva intimitat quan aquesta es veu atacada. S'aprofite de la energia dels demés fent-se la víctima per acabar imposant els seus criteris a manera familiar.

Fermesa i tenacitat a l'acció. Venç els obstacles per mitjà d'una resistència que no admet la derrota. Persistència que pot transformar-se en gelosia i en possessivitat. Canalitza la seva energia cap a finalitats pràctiques i concretes. Desigs de poder o lideratge econòmic davant els altres. Rarament cella en la seva tenacitat si és desafiat, i per a ell, és un poderós atractiu superar els obstacles que se li interposen. Coneix bé com intercanviar, quan és indicat, posició econòmica i prestigi social.

 
   
Júpiter
   
   

Fa referència a les nostres actituds i aptituds. Júpiter simbolitza la fe i l'optimisme, i en un sentit més concret, la sort i les possibilitats d'expansió personal

   
 

Júpiter a Capricorn

Júpiter a Taure

 
 

Marcat sentit de la justícia i de la responsabilitat en les seves relacions professionals. La seva dedicació social es cristal·litza lo mateix en les petites que en les grans fites. Sort en aconseguir l'èxit en les seves activitats professionals. Pot assolir distincions o honors per la seva feina social. El seu destí pot estar lligat amb les relacions d'intercanvi internacional. Mai desestima la importància de la preparació intel·lectual en el desenvolupament de la seva professió i treball social.

Disposició paternalista davant les contingències materials de l'existència. Tendència al conservadorisme intel·lectual. Acusat gust pel confort material i disgust davant les sorpreses o contrarietats materials. La paciència i la diplomàcia per assolir i mantenir els seus propòsits econòmics. Afició a la bona taula. Honestedat i honradesa en manejar recursos financers propis i aliens. L'internacional és clau, tant per a la seva pròpia gestió econòmica, com per a la formació mental dels seus conceptes morals.

 
   
Saturn
   
   

Saturn té a veure amb l'acceptació de les pròpies limitacions, amb responsabilitats, pors, penes i càrregues. Saturn s'associa generalment amb la mala sort i les desgràcies.

   
 

Saturn a Bessons (Gèminis)

Saturn a Balança (Lliura)

 
 

Intel·ligència amb excel·lent capacitat de concentració. Tot lo científic i metòdic atrau les seves qualitats intel·lectuals. Degut a la seva disciplina mental, li agrada comprovar la si són pràctiques les seves idees. La seva ment es concentra en l'estudi de les coses útils. Honestedat i sobrietat en les coses que enraona i escriu. La seva objectivitat mental el converteix en persona de judici i imparcial quan es troba en debats dialèctics. Desenvolupament educatiu sotmès a aturades deguts a raons professionals. Sempre queda insatisfet de les seus consecucions mentals. Risc de relacions fraternals carregoses per a la responsabilitat que impliquen.

Actitud social reservada i distant, però plena de cortesia i correcció. El tacte i l'equanimitat, units al pragmatisme, el fan hàbil jutge dels comportaments socials d'associacions o parella. La seva paciència i responsabilitat li donen la capacitat de relacionar-se amb els altres, i alhora, l'objectivar o tenir distància per jutjar-se en el seu tracte social. El seu domini i auto control el condueixen a respectar de bon grat les convencions socials. Comprometre's, per a aquest, és sinònim de responsabilitzar-se. Probabilitat d'aparellament tardà, però ple de realitzacions. La seva tenacitat és el seu millor tresor.

 
   
Urà
   
   

Urà està relacionat amb el desig d'individualitat. En la carta indica on l'individu vol ser especial, sortir-se de la norma. Té a veure també amb la necessitat de canvis. La seva posició en la carta apunta a l'àrea de l'imprevist i de les sorpreses (no sempre agradables). En els casos més evolucionats es relaciona amb la persecució del pla còsmic ideal. En els menys evolucionats pot indicar tarannà revoltós o tossut i tendència a 'anar a la contra'.

   
 

Urà a Aquari

Urà a Càncer

 
 

El seu ingeni i originalitat necessiten al grup o a l'equip per a ser viscudes. Capacitat per a entendre i transmetre les seves intuïcions psíquiques. El seu idealisme i humanitarisme possibiliten el desenvolupament de les condicions creatives que li són necessàries per a la seva alliberació del seu entorn. Tot el què està fora de lo comú l'atreu magnèticament. Els seus projectes es realitzen gràcies a circumstàncies sobtades o excepcionals. Amistat i cooperació són les seves paraules màgiques

Accepta les obligacions familiars i casolanes de forma liberal o inconvencional. El seu estil de vida en la família fa a aquesta més un conjunt d'amics que una llar en l'estricte sentit de la paraula. Poderosa intuïció. Absència de traves psicològiques, possibilitada per les seves relacions de tracte familiar. Canvis de llar efectuats de forma sobtada. Risc de separacions brusques de la família. Les relacions d'amistat de la seva família, en la segona etapa de la seva existència, juguen un paper destacat en l'afermament|fiançament de la seva personalitat.

 
   
Neptú
   
   

Neptú està relacionat amb el desig de sublimació, on un vol fondre's en una totalitat superior. A nivell més concret sol indicar un punt de fantasia, abnegació i auto engany.

   
 

Neptú a Cranc (Càncer)

Neptú a Balança (Lliura)

 
 

La tendresa i el despreniment són condicions emotives fonamentals en les seves vivències familiars. Els agrada mostrar-se protector cap a les seves relacions íntimes. Possibilitat de desenvolupar facultats psíquiques mediúmniques. La seva intuïció no coneix barreres per penetrar els sentiments dels demés. La nostàlgia forma part emotiva de la seva naturalesa íntima. En la seva família o en els seus orígens hi ha misteris gelosament guardats al coneixement dels demés. La serenitat emocional és fonamental per a les seves inspiracions creatives. L'origen de la seva patologia és hereditari.

Capacitat de despreniment i de considerable tendresa cap a la parella. Les seves enemistats sorgeixen com a conseqüència d'equívocs socials originats per la seva distracció. La seva sensibilitat, intuïció i delicadesa li condueixen a ser humanitari i amant de la pau social. Grat per les manifestacions musicals multitudinàries. Busca la unió amb els altres, guiat més pel seu esperit social que per la interpretació literal dels codis. La tolerància i la comprensió són la seva divisa en el tracte social. La seva tolerància cap als costums socials pot donar origen a patologia a ronyons.

 
   
Plutó
   
   

Plutó representa el déu dels inferns en la mitologia romana. Curiosament la situació de Plutó en la carta té molt a veure amb aquesta idea. Plutó, astrològicament, es relaciona amb els instints més profunds (molt en la línia de la simbologia d'Escorpi [l'estebó]), amb les qüestions de poder i magnetisme, així com amb les grans transformacions. En la carta assenyala generalment l'àrea de comportaments obsessius o irracionals.

   
 

Plutó a Bessons (Gèminis)

Plutó a Lleó

 
 

Mentalment és energetitzant i motivador de nous conceptes. Desitja anar més enllà dels límits mentals adquirits per a regenerar-se. Força les ments dels demés i la seva pròpia per aconseguir un resultat productiu a desgrat de les circumstàncies positives o negatives del seu entorn. Prefereix les accions arriscades i els projectes difícils de realitzar als assumptes quotidians del seu medi. Té la necessitat d'estar segur de què les seves idees es comprenen i transmeten clarament.

Apassionament i impetuositat sentimental. El seu magnetisme sexual és la base de les seves conquestes eròtiques. Psíquicament no descansa fins a canalitzar els seus impulsos passionals en creativitat regeneradora. Els seus plans i projectes van encaminats a expressar la seva individualitat de la forma més grandiosa possible. Aprendre a utilitzar la seva energia per fer-ne alguna cosa especial, més que per desitjar ser algú especial és el seu repte personal. Quan aconsegueix enllaçar creativament els seus dots magnètics pot moure dimensions de transformació ignorades per altres persones.

 
   
Angles entre els planetes
   
         
 

Angles entre els planetes del pare

Angles entre els planetes del fill

 
 
PLanetes

Relació

Conseqüència

Sol lluna
sextil →
harmonia i felicitat internes
Sol Venus
conjunció→
riquesa emocional
     
Sol ϕ Mart
oposició→
agressivitat
Lluna Ϯ Saturn
quadratura →
timidesa i retraïment
Venus ϕ Plutó
oposició→
seducció i domini
PLanetes

Relació

Conseqüència

Sol lluna
Trígon →
harmonia i felicitat internes
Venus Plutó
Trígon→

poder de seducció

     
Sol ϕ Saturn
oposició→

pessimisme i limitacions

Lluna Ϯ Mart
quadratura →

excés d'independència

Venus ϕ Saturn
oposició→

desgràcia en l'amor

Venus Ϯ Urà
quadratura→

susceptibilitat i violència

Venus ϕ Neptú
oposició→

hipersensibilitat

 
   
Nòdul Nord de la lluna
   
    Els Nòduls de la Lluna són un indicador de la màxima importància en una carta natal, tanmanteix molt poc coneguts per la gent en general. Indiquen d'on es ve i a on es va en el camí espiritual lo que vol dir el sentit de la vida. Quin és el Karma que s'arrossega i quin és el destí a assolir. La resta de planetes i angles només són els talents i les dificultats que tindrem o patirem per assolir el nostre destir. El conjunt del trajecte és la lliçor de la nostra vida.    
  Nòdul Nord de la LLuna a Peixos Nòdul nord de la Lluna a Acuari  
  ho escriurem més andavant ho escriurem més andavant  
               
               
     
Informació complementària
     
   

Cal tenir present que en una persona tots els indicadors que em esmentat a sobre, posició dels planetes i angles entre ells, i els què desconeguem com les seves posicions en les cases són com els components d'una mescla de manera que la barretja final conté particularitats de cada un dels elements individuals però també hi ha característiques que es contrarresten entre elles i antres que apareixen de nou com a resultat de la suma o la interacció de els seus components.

A més, essent la persona infant un llibre en blanc on ha d'escriure la seva lliçó de vida encara que el llibre ja tingui un color, una textura, unes mides; així com la ploma que hi ecriurà un color, un gruix de línia, una pressió de línia entre altres paràmetres, s'ha de considerar l'ambient on es fa aquest desenvolupament. El context on la persona es desemvolupa fa que les tendències es desemvolupin, s'esmoteeixin o es corregeixin. Aquesta es la funció de la educació en tot el seu ampli espectre.

   
               
               
Pàgina enrere
Al cap de munt