Sellent     Torna a la Pàgina Principal
Projectes
   
Pàgina Anterior     Avançar Pàgina
       
       
  Projecte d'electrificació de les cases de Sellent    
 

Segons les xifres que ens van donar en la reunió de propietaris en la tardor del 2007, el pressupost total per posar electricitat de xarxa a Sellent era de 800.000€. El nombre de preses, cases que volien connectar-s'hi, unes 27. Això fa que el cost per pressa sigui de gairebé 30.000€. En pessetes, uns 5 milions. Gràcies a les subvencions, el que haurem de pagar per pressa serà, previsiblement, menys d'un 20%, en el millor de casos entorn al 15%. Aquestes són les xifres per disposar de corrent altern de xarxa.

La tirada de la línia va de la següent manera: parteix de les Masies, segueix pel Codó, el pont del riu Sellent, Santa Elaria de vall, puja cap el cap de la Serra Moneda per la part nord, baixa cap a la casa de Pinyes, passa per la part mitjana de la serra de Ciutat, volta per la part sud-oest l'altiplà de Ciutat, puja cap el cap del Bony del Poble, baixa per seguir un trosset de carretera, passa en línia bastant recta fins a Sant Maximí per la part més alta del tossal de Fontanet i el Coll de les Eres per vora la carretera; Des de sobre de Sant Maximí va a mig camí de cal Vinyes i d'altra banda, segueix la línia d'alçada fins sobre cal Conqués on baixa cap al riu d'Estany i torna a pujar a buscar la carretera de d'alt sense passar per la zona boscosa, llavors enfila amunt cap a buscar les cases de la carretera Sellent-Montanissell al peu de la roca de Set Comelles.

Segons ens van informar, la línia serà de 25 KV, i les torres que suporten els cables d'uns 18 metres d'alçària i separades entorn a 100 m entre elles. Van dir també que les torres foren d'un tipus que evitaven la electrocució de les aus salvatges. Els transformadors de 25KV a 220V van distribuïts de de manera que cada presa quedi a menys de 500 m del transformador més proper. D'aquesta manera evoluciona d'una manera troncal i des dels transformadors en forma d'estrella.


L'impacte visual serà molt important, especialment al fer el pas des del riu de Ribades per creuar el poble en direcció al coll de les Eres, pel cap del bony del Poble. Mentre que el creuament per la serra Moneda queda bastant ben resolt al buscar un pas de mínima vegetació i allunyat de la zona d'interès visual.

La secció del cable de baixa, 220 V, serà de 50 mm2. La caiguda de tensió un cas d'un consum força alt de 4 KW i una distància de 500 m serà de 7 V, entorn als 150 W de pèrdues, 3% del total. Sense comptar les pèrdues del propi transformador i les pèrdues en la línia d'alta.

Un altre tema a considerar és la alçada de la línia envers al seu entorn. Això cal tindreu en compte de cara a la prevenció d'avaries per dues causes: els llamps i les condicions climatològiques. El poble de Sellent està a 1.000 metres sobre el nivell del mar. Les Masies és a uns 750 m i l'envassament d'Oliana és a uns 700 m. Això vol dir que estarà 300 m més alta en el seu pas pel bony del poble. Quan arribi a les cases del peu de la roca de Set Comelles li haurem d'afegir encara 200 m més. El perill dels llamps no és solament les avaries que puguin causar a la línia i als electrodomèstics, vaig tindre la oportunitat de veure caure un llamp a la línia de Sort fa uns anys i el que va passar es que es va formar un arc de corrent entre la línia i la torre, afortunadament ho veia des de força distància, puc dir tanmateix que l'arc devia tenir més d'un metre de llargària per la lluminària que feia. No vull imaginar-me la quantitat de raig X, entre altres radiacions, que devia emetre!.

primeres torres dretes

Primeres torres aixecades

  Projecte de fer un monument a la imbecilitat    
     
       
Pàgina Anterior Al Cap de Munt Avançar Pàgina