__   __  
Sellent.Cat_logo       Sellent.Cat_logo
 
Biodiversitat: R e s e r v a   d e l  B o u m o r t
 
     
Pàgina Enrere  
  Retorn a la Plana principal de Biodiversitat     Retorn a la Plana Principal de Sellent.Cat  
  Avançar Pàgina
Sellent, Portal del Boumort

Amb la conca d'alçada que dona forma als Prats, Sellent posa un peu dins del massís del Boumort. El pas natural, el Forat dels Prats, situat entre l'extrem de la Roca de Sobre Cal Garxina de la Serra de Set Comelles, part de ponent del conjunt de la Serra de Sant Joan i la Serra de Carreu és l'entrada natural pel sud a la Reserva Nacional de Caça del Boumort. Aquest “forat” s'ha format per l'erosió del riu procedent del Barranc de l'Obaga Negra que dóna lloc al Riu de Pujals. Des dels Prats també es segueix cap al terme de Montanissell per Les Collades cap a l'Obaga de la Coma de Mu seguint la Serra de Sant Joan. Els camins antics seguien passos pels talls de les roques. Entre aquests hi ha el Pas dels Prats per la Roca de Set Comelles que travessa des del Solà de Setcomelles cap a la llau d'entre l'Obaga Negra i la Roja dels Prats. Pel Nord-est també hi ha els Pas de Duró més amunt de les Collades. El Coll de Llívia fa trencada del terme dels Prats de Sellent i Carreu, avui, d'Abella de la Conca de la sub-comarca de la Conca Dellà que és també trencada entre les comarques de l'Alt Urgell i el Pallars Jussà. A aquest coll és on comença la Reserva.


  Font de la Menta Indret:   [ 42º 11' 59"N, 1º 09' 17" E, 1.380 m]
__ Reserva del Boumort:
Obaga de Carreu
Amb taules per a fer-hi brerenars

  Font de les Trilles Indret:   [ 42º 12' 13,22"N, 1º 04' 05,68" E, 876 m]
Font de la Trilla Reserva del Boumort:
Obaga de Carreu
vora del camí cap a Herba Sabina, amb taules per a fer-hi brerenars Font de les Trilles

  Font de la Molina de Carreu Indret:   [ 42º 12' 06,10"N, 1º 08' 15,82"E, 1.242 m]
-- Reserva del Boumort:
Part solana de Carreu, sobre La Molina
--

  Font de Prat Muntaner Indret:   [ 42º 14' 51,82"N, 1º 09' 12,27"E, 1.757 m]
Font de Prat Muntaner

Reserva del Boumort:
Coma de les Ordigues, sota Tossal de Caners

Indret

[42º 14' 51,74"N, 1º 09' 13,42"E, 1.775m]

Font de Prat Muntaner

  Bassa del Peu de la Llau de la Creueta Indret:   [ 42º 12' 20,87"N, 1º 06' 39,55"E, 1.080m]
Bassa a la Vall de Carreu

Reserva del Boumort:
Part solana de Carreu


  Bassa i runes del poble de Carreu, La Molina Indret:   [ 42º 12'03,85"N, 1º 08' 15,30"E, 1220m]
Carreu

Reserva del Boumort:
Carreu


  Abeurador de Coberterades Indret:  [ 42º 12' 33,70N, 1º 08' 05,90"E, 1.503m]
 

Reserva del Boumort:
en mig d'un tros vora del Barranc dels Coms. S'ha convertit en l'abeurador preferit dels voltors.

--

  Barranc dels Coms Indret:   [ 42º 12' 16,20"N, 1º 07' 25,65"E, 1.129m]
Barranc de la Malallau

Reserva del Boumort:
Part solana del baix Carreu


(encreuament amb la carretera)
 

  Cap de Carreu (casa)   Indret:   [42º 12' 05,60N, 1º 09' 06,45"E, 1.370 m]
Casa Cap de Carreu     Cap de carreu

  Runes del Poble de Carreu (Sant Pere) Indret:   [42º 12'03,85"N, 1º 08' 15,30"E, 1220m]
Poble de Carreu
  runes del poble de Carreu

  Forat del Gel Indret:   [42º 14' 32,62"N, 1º 08' 34,04"E, 1.886m]
Forat del Gel
Vista exterior

Situat a la banda nord-oest del massís, el Forat del Gel és un cau, una espluga, no massa gran que té la particularitat de fer més fred al seu interior i voltant de l'entrada com més calor faci a l'ambient. A l'estiu a un parell de metres de l'entrada es nota una caiguda sobtada de la humitat i la temperatura, en tocar amb les mans els rocs que envolten l'entrada s'han de apartar al cap de poca estona degut al fred que agafen. Al il·luminar l'interior es poden veure brillar alguns punts dels racons que es pot descobrir que es tracta d'incrustacions de gel.

Desconeixent la raó exacta de la font que origina la fredor, mentre alguns especulen amb una beta subterrània de gel, tot apunta a una transferència d'escalfor similar a la que es produeix en una nevera a gas en les qual es produeix fred a partir d'una font d'escalfor.

S'hi arriba des de l'encreuament cap a Taús travessant el Pla de Muntaner en direcció sud i al començar la pujada es troben les primeres fites fetes amb pilars de rocs en direcció oest. Cal travessar dos carriagls de mida considerable i a sobre d'un tercer de xic entremig d'uns rocassos es troba el forat si vos equivoqueu i passeu per més amunt, a l'indret del forat, trobareu una fletxa en pintura roia indicant-vos la direcció a prendre. Tot plegat uns quinze minuts de camí.

Interior del Forat del Gel
Interior del Forat del Gel

  Bosc de Carreu Indret:   [42º 11' 31,50"N, 1º 08' 14,74"E, 1.773m]
Bosc de Carreu Cresta Oest del Pical Ras, el pic més alt de la Serra de Carreu, amb el bosc cremat   Zona cremada del Bosc de carreu

  Vall de Carreu   Sud-Oest des del Boumort (mirant a llevant)
  vist des del terme de Pesonada
(de baix a dalt)
vall de Carreu

  Vall de Carreu   Sud-Oest des del Boumort (mirant a ponent)

davant, Cobeterades i al fons, Pantà de Talarnal centre-esquerra vall de Carreu i els Cingles de Pesonada i Roc de la Feixa a la dreta

Cobeterades i Pantà de talarn

  Forat dels Prats   Sud des del Boumort

Coll de Llivia, Obaga Negra i Bony de Turnó (al fons)

Els Prats (Sellent) Coll de Llivia, Obaga Negra i Bony de Turnó

  Vista des del Boumort cap a ponent   Ponent des del Boumort
Vista cap a l'oest des del Boumort: Sant Gerbas i el Torbón Sant Gervàs al centre i
El Turbón al fons a la dreta
Vista cap al'Oest   vista des del Boumort a l'oest

  Prat de Muntaner Indret:   [42º 14' 30"N, 1º 9' 00"E, 1.850 - 2.000m]
 

costat nort del Boumort i Pla de Muntaner

  Cara nort del Boumort i pla de Muntaner

  Marquesina informativa Indret:   [42º 12' 06,05"N, 1º 03'35,52"E, 869m]
Marquesina de l'entrada per Pesonada

Reserva del Boumort:
Entrada per la part de Pesonada

 

  Parada de Voltors Indret:  
Parada de voltors Reserva del Boumort

  Roca Alta de Pesonada Indret:   Sud-Oest del Boumort (mirant al nord)
      Roca Alta de Pesonada

  Roca Roia Indret:   Sud Oest del Boumort (mirant al nord-est)
      Roca Roia

  Solana dels Coms i Bosc de Carreu Indret:   Sud del Boumort (mirant a ponent)
Solana dels Coms i Bosc de Carreu Sud del Boumort (mirant a ponent)

Suqué en flor Moixera de Guilla
(Reserva del Boumort)
  c

Pi infectat
(Reserva del Boumort)
  Pi Infectat

--

(reserva del Boumort)

--

-- (reserva del Boumort)   -- fulla i gra--

-- (reserva del Boumort)     --

Duró (Dauró) Duró o Dauró (reserva del Boumort)
Fulles del duró
fulla del Duró

Boix Mascle Reboll Mascle Fulles del Boix Mascle

Arç Blanc Arç Blanc

(reserva del Boumort)

Fulla i gra de l'Arç Blanc gra de l'Arç Blanc

Gedra sobre abre Gedra sobre arbre

(reserva del Boumort)

[]

Arrel dela gedra Fulla i flor de la gedra

(Reserva del Boumort obaga)    

-- (Reserva del Boumort)      

pl.. (reserva del Boumort obaga)    

-- (reserva del Boumort bosc) --

-- (Boumort, comes i solanes) --

Card Card Cardigassa grossa
(Boumort, solanes)
detall de la flor del card Flor de card

Cabra salvatge  
(Boumort)  
Cabra salvatge

cap de poc fer Porc Fer
porc sanglar
Garrins sanglars   Porcells fers (sanglars)

Griba Griba    

       

       

       

       

Pàgina Enrere Retorn a la Plana principal de Biodiversitat Al Cap de Munt Retorn a la Plana Principal de Sellent.Cat Avançar Pàgina