Anar a la pàgina d'inici  cap a l'inici els Goigs en pdf Goigs de Sant Maximí cap a "Històries de Sellent"   Anar a Històries
           
  Sellent.Cat   Sellent.Cat  
                 
 
G o i g s   a   H o n o r   d e
 
         
 
S A N T   M A X I M Í
 
         
 
 
         
   Puix de Déu sou tan amat
en el Cel tan poderós
siau lo nostre advocat
Sant Maximí gloriós.
 
 
   La gran ciutat de Marsel1a
vos veurá avui de cor
a Marta i a Magdalena
el seu temple és de grandor
i també el de Sant Lázaro
que estan sempre junts amb Vos
      Siau...
 
 
 
    Després que Nostre Senyor
se'n fou pujat en lo Cel
Vos prenguéren 1os jueus
lligant-vos amb gran furor
i dins de una nau tancat
Marta i Magdalena aprés.
Siau lo nostre advocat...
 
 
    Per vostra gran dignitat
meresqueu portar corona
i per çó foreu criat
i fet Bisbe de Bayona.
Vivint amb gran santedad
morireu salvo i ditxós.
      Siau...
 
 
 
    Ja posats en dita nau
amb molts altres cristians
Vos a tots aconlsoláreu
dient: no temeu germans
que Déu us deslliurará
d'aquest perill tan temerós.
      Siau...
 
 
    Aquest poble vos aclama
de cor amb devoció;
lliurau-nos de infernal flama
puix vos tenim per Patró,
per a que a dalt en la Gloria
estem sempre junts amb Vos.
      Siau...
 
 
 
    Com la nau fou gobernada
per lo nostre Redemtor
a Marsella és arribada
i escapen del gran furor
tenint tots seguretat
essent un port tan famós.
      Siau...
 
 
    Guardau-nos de tot pecat
i de núvul pedregós.
Siau lo nostre advocat
Sant Maximí gloriós.
 
 
 
 
    Desembarcat en Marsella
predicau La Santa Llei,
convertits per meravella
la Reina, també lo Rei
encomanáreu molts altres
donant-los exemple a tots.
      Siau...
      Ora pro nobis Santo Maxi-
mino.
 
      Ut digni efficiamur promisio-
nibus Christi.
 
         
  OREMUS  
         
 
Infirmitatem nostraum respice, omnipotens Deus: et, quia pondus propiae actionis gravat, beati Maximini Martyris tui atque Pontificis intercesio gloriosa nos protegat.    Per Cristum...
 
         
         
  Sellent.Cat   Sellent.Cat