__ __
Sellent.Cat_logo       Sellent.Cat_logo
 
Biodiversitat: H e r b e s   d e   S e l l e n t    1
 
     
Pàgina Enrere  
  Retorn a la Plana principal de Biodiversitat Herbes pàgina 5 Navegació per les planes d'Herbes Herbes pàgina 2 Retorn a la Plana Principal de Sellent.Cat  
  Avançar Pàgina

Alguns vegetarians ho són perquè consideren que les plantes són menys vives que els animals, que al matar una planta es mata menys que quan es mata un animal. Això és tindre una visió molt superficial de la vida; no tindre un sitema nerviós central, o sigui, cervell, moll de la columna i nervis o sang vermella no és raó per pensar que sigui menys vida, ja que la diferència entre cèl·lules animals i vegetals és ben poca. Encara es pot dir més, els animals, insectes, bolets etc., tots els éssers vius que no tenen clorofila o sistema de generar la seva pròpia energia i sintetitzar la materia orgànica, som parassits de les plantes. Les plantes són capaces de convertir, gràcies a la radiació que mos arriva del Sol, els gasos de l'aire i els minerals de la terra en matèria orgànica, molècules capaces de formar part dels éssers vius.

Recordant que no fa tants anys quan per arrivar a cal metge s'havien de fer unes dues hores de camí, les plantes eren la primera medecina a l'abast, per nosaltres es mereixen un lloc especial.

Envieu-nos els vostres comentaris i els vostres coneixements de les plantes a: herbes@sellent.cat

"Nom" nom emprat a Sellent; "nom.." nom en llatí • noms en català oficial o barceloní; "{..}" pronunciació.

1 de 1
Pàgina Enrere Al Cap de Munt Retorn a la Plana principal de Biodiversitat Herbes pàgina 5 Navegació per les planes d'Herbes Herbes pàgina 2 Retorn a la Plana Principal de Sellent.Cat Avançar Pàgina