Polítiques de Galetes / Cookies:
No usem galetes de seguiment
No recollim dades sobre vostè
ni la seva navegació

Sellent.Cat Voltors
La natura desbordant de Sellent

Les Crestes Destacades
Política de Galetes
Sellentí
Connecta-t’hi !
i Participa-hi !

Sellent.cat recull la informació que la gent vinculada a Sellent de l'Alt Urgell vulgui aportar, al temps que contrasta, investiga i documenta a fi de posar la informació a disposició i al servei dels sellentins. Ens culturals i altres que puguin i vulguin aportar informació sobre els temes proposats també hi són benvinguts.

Sellent.cat vol ser una eina d'encontre i de referència per la nostra gent, de lluita contra el terrorisme que fa la vida difícil als nostres conciutadans; Un recull de la nostra cultura, la nostra història i prehistòria, un recull dels éssers de tota mena que viuen al terme; Un diari de les coses que ens passen, que passen al terme; Un recull de llegendes i històries més o menys, o gens, contrastades; Una línia per recuperar fotos antigues de la nostra gent i de tot allò que, vosaltres assenyadament, proposeu.

Atenció per als viatgers per Sellent! Us recomanem que seguiu les següents senzilles normes:
  • No abandoneu la via pública
  • Procureu anar acompanyats
  • Porteu telèfon mòbil o ràdio-transmissor
  • No deixeu el vehicle sol
  • Procureu no viatjar de nit pel terme
  • No mireu als ulls dels desconeguts*
* Una mirada inoportuna pot ser considerada pel presumpte psicòpata com un desfiament
CapMenú
 
Esdeveniments
Terrorisme a Sellent
Prehistòria i Dinosaures
Senyora de Set Comelles
Lo nostre enraonar
Biodiversitat
Indrets del Terme
Retrats i fotos de Sellent i sellentins
Jocs i tradicions
Vire Sellent
Històries
Les altres històries de Sellent
Projectes per Sellent
Cuina i Remeis de Sellent
Còniques d'Opinió
Per un nou Sellent
 
 
Envieu idees i Suggeriments
 
 
 

Accés directe als articles

EdS Esdeveniments de Sellent

   MdC Tocada d'Ous (de dinosaure) a Sellent
   MdC Inauguració del mirador dels dinosaures

TiD Terrorisme, delinqüència i malviure a Sellent

   aaaa Una Trobada d'Especialistes del Comportament Conclouen que la Maldat té un Origen Malaltís
   Sostracció de llenya E l vandalisme continua
   Un segon cotxe esbocinat Nou acte terrorista: Un segon cotxe és esbocinat
   IaBS Incendis al Bosc de Sellent
   LLT Una llarga tradició
   ACC Amenaces i el primer cotxe cremat
   MoM Maldat o malaltia
   PrD Personalitats decisives
   CN Cartes Astrals -del piròman
   Con Conco

HdS Històries de Sellent

   GN La Gran Nevada del 1886
   mLL De la Fi del Mal-Lladre
   OiN Una de Gitanos
   HSM Història de Sant Maximí
   OiN L'OVNI i el nen pastor
   NiA El nen que s'emportar l'àliga
   ViT De verd i amb tricorni

AHS Les Altres Històries de Sellent

   CAA Del Cor a l'Ànima
   CaC Camí al Cel
   CrA Creences arrelades
   Cre Profecia
   ERe El rellotge
   ApM Aparició Mariana
   CeV Cèutes Vísics
   NdX Somni premonitori: núvols de xera
   PSy Professia Sybel·lina
   Negror Somni premonitori: un presagi esgarrifós
   EOb Estimació Objectiva
   UGG Un Gat gros

HiP Dinosàures, Historia i Prehistòria: l'aventura del passat

   Prh Prehistòria
         DO73M Dinosaures: Ous de 73 milions
         FdM Fons de mar: Sellent, fill de Neptú
   Hist Història
         Cmt Comtes de Sellent en construcció
              - Què en sabem dels Comtes de Sellent?
         Cst Castell dels Moros en construcció

SdM Informació de la troballa del Forat Negre de la Roca de Set Comelles: Senyora de les Muntanyes

   Esq Esquelets de fa 3500 anys

VS Viure Sellent

   Matar Lo Porc Matar Lo Porc
   Matar Lo Porc Intercanvis

JiT Jocs i tradicions de Sellent

   Tio Joc: Lo Joc de Lo Tio Fresco
   Ctt Joc: Cintetes
   Pet Joguina: Lo Petador
   Esq Joguina: L'esquitxador
   Esc Joguina: L'escopeta
   Moli Joguina: Lo molí d'aigua
   IMu Joguina: Ingenis musicals...
   CaS Tradició: Lo calendari de la seva
   EnP Tradició: L'encenall de patanada
   Llo Parany: La Llosera
   VaF Jocs de Vora el Foc

Opi Cròniques d'Opinió

   IQ Plutonians
   IQ Impacte Quàntic
   2M2C Dos Mons, Dos Caràcters
   TdI Temps d'indignació, temps de canvi
   LGM La Gran Mentida
   Ptr Patrimoni
   IdT Invasió de Territori
   LNP Les Nostres Parets. El límit animal de la nostra ment

CiR Cuina i Remeis de Sellent

   AiO Cuina: All i Oli de Codonys
   AdF Remei: Aigua de fregues
   Esc Cuina: Escudella
   PdN Cuina: Pilotes de per Nadal
   TbS Cuina: Trumfos bullits amb sips o fredolics
   PaM Cuina: Pernill amb mel
   CdF Cuina: Confitura de figues
   PaP Cuina: Plats d'Anar per Casa
   PaP Remei: Panses al Llavi

RNP Recull de lo Nostre Parlar

   Par Paraules
   Dit Dites
   Fra Frases Fetes
   Cur Cursileries, degeneracions, barbarismes i altres transgènics
   Ref Reflexions

Ind Indrets de Sellent

   FsS Index i Finestra sobre Sellent-> Maps.Google
   IaF Muntanyes
   Ind Rius i Fonts
   Ind Paratges
   Ind Indrets de Culte
   Ind Cases de Sellent
   Ind Rocs i Fites
   Ind Camins i Dreceres
   Ind Vistes des de Sellent

Bio Biodiversitat

   BiF Arbres
   Fau Arbusts
   BiH Herbes (6 planes)
   Her Delhort
   BiC Deltros
   Cuq Bolets
   Feres Bestiar
   Animals Animals de Casa
   Feres Feres
   Feres Moixons
   Feres Aus
   Feres Cuques
   Feres Reserva del Boumort

GSM Goigs a Sant Maximí

Goigs a N. S. de Carrànima Goigs a Nostra Senyora de Carrànima

 
Advertència

L'equip de Sellent.Cat informa que Sellent.Cat únicament disposa d'aquest lloc web per a informar i recollir informació i del qual en pugui admetre responsabilitat. L'ús del logo de Sellent.Cat o altres referències únicament i exclusivament són responsabilitat de qui les emeti o de qui en faci ús. De cap manera Sellent.Cat està darrere ni ha autoritzat a ningú cap ús ni a actuar en nom nostre en cap moment.

 
 
 
Cartell Promo

Cartell de promoció per l'estiu 2008

Visites des del 3 d'Agost del 2009:
comptador de visites

 
Notícies de Sellent
Avançar Pàgina

[39] Festa Major de Sellent 2023

[38] Comunicat d'interés 2022

Veïns i veïnes, si cerqueu seguretat no la confieu a Securitas Direct, amb ells no en tindreu. No sol no guanyareu en seguretat sinó que guanyareu en inseguretat.

[37] Festa major 2022     La pos-pandèmia


Ens veiem a Sant Maximí
Diumenge 29 de maig a les 13

[36] Eleccions 14 de Febrer 2021

Només disponible durant el periode electoral
vídeo Veure vídeo encoratjador vídeo El Debat dels partits catalans
vídeo Llegat de Muriel Casals

[35] Comunicat d'interés 2020

No contracteu amb Vodafone España. Per donar-vos de baixa de qualsevol dels serveis vos faran passar un calvari.
vodafono   VodafonNO    vodafono.

[34] Festa Major 2017

Dissabte 27 de Maig:
 • 21:30 sopars populars. Cal fer reserva prèvia
 • Ball amb el Teclat Torra
Diumenge 28 de Maig:
 • Missa solemne a la 1 del migdia a Sant Maximí
      Bona festa!

[33] Festa Major 2015

Dissabte 30 de Maig:
 • sopars a partir de dos quarts de deu
 • després, ball amb Marta i el seu acordió
 • i, DJ Pam i Pipa
Diumenge 31 de Maig:
 • Missa solemne a la 1 del migdia a Sant Maximí
      fruiu-ne i que el temps ens acompanyo

Números de la rifa:
 • 1er.  premi xai ...       1575
 • 2on. premi pernill ...  0467
 • 3er.  premi cava ...    0242

[32] Resolució CLT/2341/2014 Declaració de Bé Cultural d'Interès Nacional (zona paleontològica) ... 'l'espoli' de Sellent continua

El passat 3 d'Octubre es va publicar la següent resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al 20 de Novembre en el BOE:

RESOLUCIÓ CLT/2341/2014, de 3 d'octubre, per la qual s'incoa expedient de declaració de bé cultural d'interès nacional, en la categoria de zona paleontològica, a favor dels jaciments de Coll de Nargó (Alt Urgell), identificats amb els topònims de Pinyes, Santa Eulàlia (Santa Eulària), Sallent i Cal Salider.

El 7 d’agost de 2014 la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni va emetre informe favorable a la incoació de l’expedient per a la declaració de bé cultural d’interès nacional, en la categoria de zona paleontològica, a favor dels jaciments de Coll de Nargó (Alt Urgell), identificats amb els topònims de Pinyes(*1), Santa Eulàlia (Santa Eulària)(*2), Sallent(*3) i Cal Salider (*4).

Atès el que disposa la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català,

RESOLC:

—1 Incoar expedient de declaració de bé cultural d’interès nacional, en la categoria de zona paleontològica, a favor dels jaciments de Coll de Nargó (Alt Urgell), identificats amb els topònims de Pinyes, Santa Eulàlia (Santa Eulària), Sallent i Cal Salider.

—2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, donar-ne trasllat a l’Ajuntament de Coll de Nargó i fer-li saber que, d’acord amb el que estableix l’article 9.3 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, aquesta incoació significa la suspensió de llicències municipals de parcel·lació, edificació o enderrocament en la zona afectada, i també la suspensió dels efectes de les llicències concedides. No obstant això, el Departament de Cultura pot autoritzar les obres que sigui manifest que no perjudiquen els valors culturals del bé, autorització que ha de ser prèvia a la concessió de la llicència municipal, llevat que es tracti de llicències concedides abans de la publicació d’aquesta Resolució.

—3 Comunicar aquesta Resolució al Registre de béns culturals d’interès nacional per a la seva anotació preventiva i donar-ne trasllat al Registre general de béns d’interès cultural de l’Administració de l’Estat.

Barcelona, 3 d’octubre de 2014

Ferran Mascarell i Canalda

Conseller de Cultura

*1 —Amb el nom de Pinyes es refereixen a voltant del Riu de les Costes i la Cedella Alta del terme de Sellent.
*2 —Amb el nom de Santa Eulàlia (Santa Eulària) es refereixen al indret de sota del Coll de Massa, sota la Rebolleda i sobre la Teuleria del terme del Sellent antic.
*3 — Amb el nom de Sallent es refereixen a la zona compresa des de tocar del Barranc del Colomer, Roca de les Arnes, part superior del Serrat del Sabiner, Regalader, Devesa de la Junsa, Grau de Vidal, part superior del Tossal de Fontanet, els Rois de la Collada del Rois, part inferior del Clot de Viladoranya i les feixes superiors del Capella de la Comella, és a dir, el rotlle que agafa la roca roia de la devesa de Toneta i la Collada al peu de la Roca de Les Feixes, tot del terme de Sellent.
*4 —Amb el nom de Cal Salider es refereixen a la zona del cap de munt del trossos de la Creu de Cal Salider, del peu del Solà de Barrenes i cap al Grau del Miquelet del terme de Nargó.

[31] Dia 9 de Novembre del 2014

Després de tants anys portant el pes del patiment dels nostres avantpassats hem de desfer lo que les armes van desapariar. No vos oblideu d'anar a votar

[30] Festa Major de Sellent 2014

FM de Sellent 2014: dissabte 24 i diumenge 25 de Maig

[29] Festa Major de Sellent 2013

Una nit de festa major d'abric i bufanda.
Cap de setmana dels dies 25 i 26 de maig

Númers de la rifa:

1er Lot Taurus 0991 3er Pernill 0978
2on Xai o 60 € 0689 4rt Caixa de Cava 0948

[28] Festa Major de Sellent 2012

El cap de setmana del 26 i 27 de maig es va celebrar la festa major amb concurs de botifarra, ball de vespre i nit amb sopar de graella. El diumenge es va celebrar la missa solemne a la esglèsia romànica de Sant Maximí a la una del migdia.

Els números afortunats a la rifa del ball són els següents:

1er 1454   2on 2246
3er 0246   4rt 0183
fins a la de Sant Salvador de l'agost o la de l'any vinen.

[27] Gelada d'hivern 2012

Les baiges temperatures d'aquest començament de febrer seguit de fortes ventades han modelat el paissatge dels rius.

[26]

FMS 2K11, 28 i 29 de Maig

Els números premiats a la rifa han estat:
1er 0253 2on 0946
3er 0607 4rt 0962

[25] Nargó se'n fot “oficialment” de Sellent

Recentment l'administració pública de l'ajuntament del municipi de Coll de Nargó ha enviat una carta als interessats de Sellent per informar-los de l'import i les dades bancàries pel pagament a compta de fer-los arribar la línia de la xarxa elèctrica de 220V. A tal efecte, l'escrit oficial es refereix a un poble o terme desconegut pels sellentins: “Vall de Sallent”.

Si s'haguessin volgut referir a alguna vall en concret de Sellent hauria dit 'tal vall de Sellent' com per exemple la vall de Culles de Sellent o la vall del Riu d'Estany de Sellent etc. Tenint present que la xarxa en qüestió ha d'arribar fins a Set Comelles creuant la major part del terme, no té sentit parlar de cap vall en concret i menys d'escriure 'Vall' amb majúscula indicant que és un nom propi, és ha dir, el nom propi de Sellent.

Això és un insult al mil·lenari poble de Sellent i als nostres avantpassats. Des dels habitants de la era del bronze, passant pels poblats ibèrics, la resistència cristiana contra la invasió musulmana de la que ens queda la referència dels Comptes de Sellent, el poblat medieval i les 10 generacions conegudes en els registres dels nostres avantpassats més recents. Com perquè ara que Sellent passa per hores baixes, vinguin els del poble veí ignorants per complert del que representa i ha estat Sellent, i que a jutjar pel que aquests estan fent només els interessa extreure'n les riquesses com la dels fòssils dels ous i les petjades de dinosaure pel seu propi benefici i esborrar el nom del poble i del terme de Sellent.

Han anat alimentant una rancúnia i menys-teniment contra Sellent de la qual es pot especular en diversos sentits però que objectivament no sóc capaç de trobar-li cap raó amb fonament. El fet és que aquest geni que sembla ja ser habitual en àmbits privats, tard o d'hora se'ls havia d'escapar i algú, probablement sense adonar-se'n, ha escrit en un document oficial allò que s'ha convertit ja en la seva parla i menys-teniment habitual.

[24] La Roca de la Feixa en una publicació estatal

En la publicació número 260 de la revista castellana Más Allà de la Ciencia d'aquest mes d'octubre (2010), s'hi publica la foto de la Roca de la Feixa com a il·lustració del 4rt article dins de la secció: “Cataluña Mágica”. Amb l'estil que caracteritza les publicacions de 'la meseta' on traduïxen tots els noms propis a la seva llengua, es parla de la importància dels jaciments dels ous de dinosaures, el tercer -diu- en importància al món i justifica el nom del museu del municipi, Límit K-T, (on es guarden els fòssils trobats al terme de Sellent) com a referit a la capa de terra-gila que separa els estrats Cretaci-Terciari (K-T) sobre tot el planeta i que se suposa és la conseqüència de la polseguera llevada per l'impacte d'un meteorit i responsable de l'extermini dels dinosaures.

En la recerca de les incongruències, es pregunta com són possibles petjades d'homínids junt amb les de dinosaure a Sellent (anomenat pel nom del municipi) o l'existència de fòssils de dinosaures per sobre d'aquesta capa de terra-gila a la conca de San Juan als Estats Units.

També cometen l'error de donar categoria de comarca al municipi.

[23] Festa Major d'estiu, 7 d'Agost 2010
Festa Major d'Agost 2010
[22] Gran Manifestació a Barcelona per La Llibertat de Catalunya
10 juliol 2010
La Gan Manifestació de Barcelona

Sellent de L'Alt Urgell, que va estar als origen de Catalunya, quan els catalans residents al Pirineu vam empényer amb coratge, paciència i constància als moros que havien envaït el nostre territori i la resta de la península i illes; avui estem al costat de la manifestació de Barcelona. Perquè la llibertat conquerida pels nostres herois mai pugui ser arravatada ni sotmesa a cap altre destí que el què, nosaltres, sellentins i catalans, decidim.

[21] Festa Major 2010 (Sant Maximí)

Exitosa Festa Major 2010 en el nou cobert de Cal Caio.
Números premiats a la rifa:

  Electrodomèstics: 1119  
  Xai: 0664  
  Pernill: 0630  
  Cava: 0926  

El dia de la festa ha arribat de nou. Aquest any el cap setmana del 29 i 30 de maig:
Dia 29 a les 11 de la nit. Ball de Nit amb Maria Alba.
Dia 30 a la 1 del migdia, Missa Solemne a la capella romànica de Sant Maximí.
vos podeu descarregar un cartell de recordatori des del marge dreta i els Goig a Sant Maximí clicant ací.

No hi falteu.

[20] Reunió Sobre la Llum

Pel dimats dia 11 de Maig, 2010, a les 8 de la tarda hi ha convocada una reunió a l'ajuntament del municipi pels sellentins que tenen demanat de rebre electricitat de la xarxa elèctrica pública.

[19] Març 2010, Obert lo Camí del Platiuet

Lo vell camí del Platiuet que anava de la Font del Monjo cap a Sant Martí pel Bosc de Sellent passant pel Platiuet, l'han obert. Un ramal continua direcció Santa Eulària vella per anar a sortir del bosc a prop del Codó (Les Masies) . La neteja del camí es deu a motius turístics; es vol que els visitants puguin anar des del Castellot dels Moros i Mirador del Cretaci fins a Sant Martí a peu unint així ambdós indrets turístics.

[18] Nova Edició de Sellent.Cat

Setmana Santa 2010, carreguem la 1ª edició 11 d'aquest web.

[17]gener 2010 TDT a Sellent

Informem que el repetidor de TV de Set Comelles ja emet tots els canals de TDT, no solament els de TV3 com feia fins ara en analògic. Alternativament, si al mes d'abril, queda alguna casa sense cobertura podrà rebre tots els canals que es poden rebre a Catalunya, via satèl·lit (TDT-SAT). Per a fer aquesta instal·lació cal contactar amb un instal·lador registrat i autoritzat per aquesta feina ja que ha de ser aprovada per la Generalitat de Catalunya. També podeu sol·licitar-nos informació a info@sellent.cat. Hi ha subvencions de fins a 200€ per aquestes instal·lacions!
Si a més, vos agradaria que algun dia pugueu veure tots els canals de l'estat, cal que es reformi la llei que actualment afavoreix la divulgació de la cultura castellana en depriment de les altres de l'estat que només ho poden fer dins de la seva comunitat, i per això cal que signeu en la recollida de signatures <<Iniciativa legislativa popular per una Televisió sense Fronteres>> picant al requadre de la dreta en podeu aconseguir més informació.

[16] Inserim una vista aèria de Sellent amb MapsGoogle

Setembre 2009. A la plana d'Indrets de Sellent afegim una finestra sobre Sellent que ha de permetre als visitants situar-se, trobar el millor camí per arribar-hi o per trobar el Portal sud d'entrada a la Reserva Natural del Boumort.

[15] Festa Major d'Estiu, Sant Salvador 2009

La Festa Major d'Estiu, aquest any serà el cap de setmana del 8 i 9 d'Agost.     Bellugueu-s'hi ! Sant Salvador

[14] Estem cooperant amb Mapes Alpina (juliol 2009)

Mapes del Montseny que edita els mapes coneguts per Mapes Alpina, va estar per Sellent preguntant i recollint els noms dels indrets del terme. A Sellent.Cat amb la nostra obsessió per preservar els nostres coneixements, història, cultura i tradicions així com per promoure i revalorar el nostre terme, també ens s'hi hem apuntat i amb molt de gust a col·laborar-hi. Per això, els sellentins que vulgueu repassar el que tenim fins ara i fer-hi les vostres aportacions o correccions que cregueu convenient ens ho podeu demanar a indrets@sellent.cat. Alternativament, picant ací, podeu veure un llistat de noms d'indrets que us poden servir de referència per veure alguns dels que hi ha i fer-vos una idea dels que hi poden faltar.

En cas que un mateix indret rebi diferents noms donarem per bo aquell que el proposi més gent o, si s'escau, donarem per bo més d'un nom.

Confiem en la vostra col·laboració

[13] Sant Maximí, Festa Major 2009     (a misses dites)

Casi coincidint amb l'aniversari de Sellent.Cat, la festa va tornar. Acompanyada dissabte nit i diumenge tarda per l'esbàtic com volent beneir els balls que a continuació havien de trencar el silenci que la resta de l'any sembla dormir pel terme. Enguany en una festa doble per la també celebració d'una primera comunió; la qual cosa té molt de mèrit tenint en compte que fa 41 anys es va fer l'últim dia d'escola a Sellent. I és que l'esperit de la pàtria es porta per sempre.

Sempre és igual i sempre és diferent; pels joves que poden escoltar qualsevol música en qualsevol moment i a qualsevol indret amb l'MP3, es poden preguntar perquè atreu aquest ball amb aquesta música tan diferent i tradicional. Què té doncs que arreplega cada any als balladors i als que només van a passar l'estona? Doncs té l'esperit de Venus, de la comunicació, de l'harmonia de la llibertat en mig de la quasi-salvatge natura alhora que la gratificació de la companyia dels què t'han vist nàixer i créixer i entendre que tots som fils d'una llarga corretja que ve de molt lluny i s'esfilagarsa en el present per deixar-hi entrar noves fibres i pugui continuar el seu llarg periple.

Sota la mirada del Forat Negre d'on van llevar la Senyora de les Muntanyes i la seva colla a Set Comelles del seu mil·lenari son, sembla demanar-nos el nostre sacrifici per mantenir 3.500 anys més de tradició i de memòria envoltats dels rocs que un dia foren vida del fons de la mar.

L'ingeni de les noves generacions va quedar il·lustrat al fer del bar de la festa el lloc de l'amorriador dels que reposaven de les balladisses i dels que solament s'ho rumiaven. Bo fa de treure aquests noms dels arguins en temps en què els pastors ja no fan ni per donar palla a l'euga.

Per si algun despistat li va tocar la rifa i encara no ha recollit el premi els números premiats van ser:

1r 1782 Aparell Taurus   3r 1631 pernill
2n 0804 Xai o 50€   4t 1248 Caixa de cava

Fins la propera de Sant Salvador a primers d'Agost!.


[12] 1er Aniversari de Sellent.Cat

Estant a les portes de complir el nostre primer any, és hora de fer-ne balanç. Hem anat publicant informació nova cada mes amb els objectius que ens plantejàvem al punt [2] de donar a conèixer el que hi ha, el que s'hi troba, el que hi passa, el nostre enraonar i, concloentment, els nostres neguits. Sempre ens queda la sensació que de tenir més col·laboradors podríem fer més feina. La mescla perfecta es fa amb la joventut, familiaritzada amb les noves tecnologies i hàbil en escriure i la gent gran que guarda en el rebost de la seua memòria les històries del passat, la experiència personal i prou seny per saber el que té valor i el que no aporta res positiu.

D'altra banda volem aprofitar aquesta ocasió per agrair i donar-vos les gràcies a tots els què vos heu posat en contacte amb nosaltres tant si ha estat per fer-ne crítica com agraïment o per haver trobat alguna cosa del vostre interès o heu fet alguna aportació. El nostre lloc web té sentit en la mesura que és útil a la societat i a la conservació del nostre patrimoni cultural i local, i com a lloc d'intercanvi d'informació.

La valoració general sentim que ha estat positiva i útil; segurament agradaria més si hi hagués jocs i coses excepcionals però tenim el què tenim i continuarem en la línia que em seguit fins ara i ens anotem un objectiu més a la llista:
 Aconseguir un Sellent unit en contra de les males maneres, la violència interna i externa i el menyspreu per 'lo nostre' amb la finalitat de preparar 'el terreny' i l'ambient pel renaixement d'un nou Sellent.

Aquest és el gràfic de visites al nostre lloc web durant el seu primer any de vida:
Gràfic d'èxit de Sellent.Cat


[11]Festa Major 2009

Dies 30 i 31 de Maig Festa Major de Sellent, Piqueu ací per a més informació

 


[10] Diumenge 10 de Maig, Assemblea General sobre el Bosc de Sellent

El diumenge 10 es va convocar la assemblea general pels copropietaris del Bosc de Sellent a cal Càio. A part de les noves generacions de jovent, s'hi van trobar catorze adults entre els de Sellent i els Prats de Sellent. Si bé com a ordre del dia hi havia la presentació de les comptes anuals i el canvi de la estructura organitzativa, la reunió va començar amb una llarga introducció sobre com s'han de fer les assemblees a càrrec d'un nou sellentí i després s'en va anar cap a altres preocupacions que fan palesa la necessitat d'una re-fundació de la societat partint dels elements més essencials.

Poc a veure amb les assemblees multitudinàries i formals; per falta del costum, perquè ens coneixem tots, perquè per la manera de fer dels pobles on, malgrat les profundes enemistats, s'actua com en una família i es para molt de compte amb el què es diu i s'avalua amb pros i contres a fi de no molestar als demés i està bé amb tothom. Tot això fa que la reunió acabés en grups de conversa on es donaven opinions i es feien propostes però que moltes no es registressin i per tant no evolucionin al no ser discutides per la assemblea.

Finalment, em consta que la secretaria va prendre nota de bastants temes 'calents' però, no es va prendre cap decisió concreta degut a que faltaven alguns dels socis de pes.

Un cop hagem pogut recollir algunes informacions més que es respiraven en l'ambient però que ningú va tocar, intentarem completar aquesta notícia.

[9] Febrer 2009, el vandalisme continua

Aquest hivern ha desaparegut l'equivalent a més d'una càrrega d'un remolc de tractor de llenya d'una era de Sellent... saber-ne més

[8]Actualització de desembre

En l'actualització de desembre, 2008 hem millorat alguns aspectes de la presentació pels navegadors de programari lliure. Hem afegit alguns nous articles en la pàgina de "Les Altres Històries" que esperem que us facin rumiar; També en "Jocs i Tradicions", en "cuques" i altres pàgines podeu trobar-hi novetats. En tot cas, és l'havanera que s'amaga darrera d'aquest veler, el què posa la guinda. És un veler, una havanera, que vol retre homenatge als sellentins que van marxar a fer les amèriques en els segles passats.

[7]Benvinguda als forasters

El dia de la Mercè, 24 de Setembre del 2008, Sellent.Cat obre la seua pàgina de benvinguda als forasters. Aquesta pàgina introdueix als que dominin la llengua internacional, l'anglès, a la informació de la web i convida als que siguin descendència de sellentins a posar-se en contacte amb Sellent.Cat per compartir informació amb els altres sellentins.

Així mateix seguint amb els objectius que ens havíem proposat, s'han ampliat les pàgines amb nous temes alhora que s'han afegit articles i informació a les ja existents. Tanmateix volem insistir als sellentins que Sellent.Cat només es pot nodrir de les vostres experiències i dels vostres coneixements i que per això necessitem de les vostres col·laboracions: allò que us van explicar quan éreu xics, aquells indrets curiosos que coneixeu, aquella foto de la capça del bagul que us llame, aquella experiència extraordinària que per una banda explicaríeu però per altra us fa recança, aquell plat que os surt tant bé... Sellent.Cat vos en guardarà l'anonimat quan calgui i quan ho vulgueu. Col·laboreu-hi.


[6]Festa Major xica de Sant Salvador 2008


El 2 d'Agost, seguit al sopars de graella i porró de més de dues hores (quatre taules de fins a 14 comensals cada una), un animat ball tradicional de nit, es va celebrar al cobert de cal Càio. És la festa major xica de Sellent on s'hi celebra la festa de Sant Salvador, patró conjuntament amb Sant Maximí del poble de Sellent.

En la rifa del pernill va sortir premiat el nº 2911 i per la caixa del cava el nº 3200. Sort!

Hi va haver un temps en què es feia ball cada dues setmanes, al vespre, en cap de setmana. S'ho anaven combinant entre Pinyes i cal Moixó. Animat per algun acordionista, s'hi arreplegava tot el jovent casador del moment. Com les famílies solien tindre molts fills, un, dos o més de cada casa hi feien cap. Després Sellent va caure en uns anys de decadència. On l'única festa que no es va perdre mai va ser la major de Sant Maximí.

En els anys recents, s'han fet algunes passes cap a la recuperació del poble, les seues festes i tradicions. Caldrà, però, que Sellent s'alliberi de la plaga del terror per poder recuperar la confiança i que la gent, sellentins o nova gent, torni ha invertir i a assentar-se en el territori.

El fet que a les festes majors dels pobles de les carreteres principals estiguin custodiades pels mossos amb els seus alcoholímetres, fa que aquestes festes majors entranyables arrepleguin als que busquen en les festes trobar-hi una major llibertat.


Sellent, 3 de juliol 2008

[5]Inauguració del mirador dels dinosaures del peu de la Serra de Ciutat: Mirador del Cretaci

per a més informació cliqueu sobre la pestanya de l'esquerra: "Esdeveniments"


 

Nou acte terrorista:
[4] Un segon cotxe és esbocinat

El dimecres 28 de maig en ben dinat, la víctima amb la seva parella arribaven a la seva casa de Sellent... saber-ne més

 
 

[3] Per què sellent.cat

Sellent o Sallent, i punt, què? Aquesta va ser la qüestió. Diu la filologia catalana que hauria de ser Sallent pel seu significat procedent de la parla dels romans que volia dir 'salt d'aigua'. Així trobem el Sallent del Bages, però també trobem Sellent a la Ribera Alta a Alacant, escrit amb 'e'. Bé doncs, el nostre enraonar que és el que se'n diu català occidental (caldria dir del peu sud del Boumort) no té la vocal 'ae', la que queda entre la a i la e, que és pròpia del català central, que és el que es coneix com a català oficial, i que coneixem com a barceloní. La 'a' dels que empren Sallent, és aquesta vocal. Per altra banda, els documents notarials i escrits dels nostres abans passats ho escrivien amb 'e'. En conseqüència, com que volem donar a conèixer 'lo nostre' lo cabal era escriureu amb 'e'. Sellent estava clar.
Era també un punt per l'orgull nacionalista aconseguir un '.cat'. Era més car, a més calia afegir el cost del hosting, i s'han de complir unes certes normes i el nom amb l'extensió havia d'estar lliure. Ho estava, les normes estaven dins del marc de l'objectiu propi del lloc i la resta va resultar ser un l'esforç superable.

 
 

[2] Objectius de sellent.cat

Sellent.cat vol ser l'eina per

donar a conèixer què és el que passa a Sellent
què hi ha i que s'hi troba a Sellent
recollir l'enraonà propi del terme
fer intercanvi públic dels nostres neguits

Volem fer un recull de la història, la prehistòria, les històries comprovades i llegendes; la flora i la fauna; els indrets; les notícies; un diccionari de l'enraonà propi; i, tot allò que la gent vinculada a Sellent de L'Alt Urgell cregui que sigui una aportació valuosa per qui accedeixi a aquest lloc.

[1] Neix Sellent.Cat

Entre el dijous 5 i el dissabte 7 de juny de 2008, neix sellent.cat, el lloc web de Sellent. Atesa la conjunció del Sol, Mercury i Venus del moment, la web porta la esperança d'una imatge equilibrada, harmònica i brillant, i un esperit de comunicació amb l'ai-xàldiga intel·lectual.
Aquesta primera finestra al món, ha estat simple, amb només una portada.


Versió 11, des de març 2010
Welcome to Sellent.Cat
Ball de fanalets
Descarrega't el document
àrees afectades

Les 4 àrees afectades

descarrega't la papereta per votar

Papereta per votar el 9N14


LLençament de la Primera Edició:
Setembre del 2013
dos-tauts-negres-i-dos-de-blancs_9788475884073.jpg
Pep Coll Martí

La reconstrucció novelada d’un crim real a Carreu que va quedar impune: 'La matança de Carreu de 1943'

Acte de record a les víctimes el dia 7 de setembre (2013) al migdia a Herva-savina
(entre Carreu i Pesonada)
Riu d'Estany gelat
Riu d'Estany: Saltant d'Estany

Sellent és segurament un dels últims termes habitats del que coneixem com a primer món o Occident que encara a l'any 10 del segle XXI en la seva major part, no està connectat a la xarxa elèctrica pública. De fet actualment, totes les cases habitades empren l'electricitat solar o de grup electrògen, i en l'actualitat, la despesa entre pública i privada que representa portar la xarxa pública, és de dubtosa rendibilitat.

Saber-ne més sobre els ous de dinosaure

Article en la revista Más Allá

Más Allá de la Ciencia

La Festa Major d'Agost de Sellent, aquest any amb Disco Mòbil.

La nit del dissabte 7 a Cal Caio

Sopars / entrepans / Servei de Bar
- Opció d'Acampada -

Senyera

Cartell Festa Major 2010 Descarrega't el cartell en pdf 'clickant-hi' a sobre

Sellent.Cat s'afegeix a la promoció de la proposta. Perquè no ens posin fronteres a la nostra cultura i perquè la nostra llengua no sigui anorreada.

Febrer 2010, més de 400.000 signatures ja recollides; hi és la teva?

Abril 2010, Ja s'han aconseguit les 500.000 sigantures requerides per a poder solicitar que es discuteixi al parlament

Mapa Alpina de Sellent
Balladors
Ball de nit

Pastís de Festa Major i 1ª Comunió

Pastís de Primera Comunió i Festa Major


Descarregueu-vos el cartell i penjeu-lo al carrer
Cartell de promoció 2009


30 i 31 de MaigFesta Major 2009
Festa Major 2009Assamblea Bosc de Sellent 2K9
Assemblea del Bosc de Sellent 2009
escurrialles de la llenya

Restes de la llenya sostreta


Francesc M. G. canta una havanera

Vaixell - Havanera

pels sellentins que van fer les amèriques


cliqueu i recordeu la festa en MP3 festamajor2008 'anima-festes'
festaifrialles 'Volver, volver'

alegria de festa
'pasiu bé'
 
cotxe sinistrat

 
 
 
 
 
 
Sellent
 
Al Cap de Munt

naveguem pel web

Avançar Pàgina